NO UCH SE UCH Inedmas Darth Vader

SE44378/2017
f. 22 juli 2017

Patella: 0/0 - 2018
Ögon: U.A - 2018 & 2021

U. Blackbagheera's Flaming Star - E. C.I.B NO V-12 NO V-15 NORD&FI UCH SE V-13 Stand Ups Hjuliano

Uppfödare: Inedmas Kennel
Dart lånas ut i avel till lämpliga tikar

Darts resultat
Darts Stamtavla

Dela den här sidan