SE UCH Noble Art On Demand

SE19561/2020
f. 2019-12-15

Patella: 
Ögon: 

U. Noble Art Exquisite
E. DK UCH NORD JV-11 SE UCH SE V-11 Belliver Unexpected Dream

Uppfödare: Elisabeth Spillman
Bull lånas ut i avel till lämpliga tikar

Bulls resultat

Dela den här sidan